Nangoma

Nangoma je vas, ki leži v Centralni provinci afriške države Zambije. Od leta 1996 v Nangomi deluje bolnišnica Nangoma Mission Hospital, ki jo je zgradila katoliška cerkev.

Zambija

108 km stran od Nangome leži glavno mesto Lusaka. Zambija meri 752.614 km², kar je enako 40 površinam Slovenje in ima 14 milijonov prebivalcev. Uradni jezik je angleščina, vendar je ne obvladajo vsi prebivalci. Najpogostejši lokalni jezik je nyanja, skupno pa v Zambiji govorijo kar 73 različnih jezikov. Zaradi planot in zato višje nadmorske višine je tropsko podnebje manj vroče. Imajo vročo suho, hladno suho in deževno dobo.  

kolazZdravje in zdravstvo

1200 zdravnikom vsakdanje težave povzročajo velika umrljivost otrok, malarija, HIV, tuberkuloza. Proti vsem se borijo s posebnimi programi, ki potekajo po celotni Zambiji na posameznih izpostavah. Ena
izmed njih je tudi Nangoma Mission Hospital. Velik del zdravstva je pod okriljem katoliške in protestantske cerkve, ki pokrivata kar 2/3 vseh zdravstvenih dejavnosti  v ruralnem področju Zambije.

Zambija je 6. po okuženosti s HIV, saj je HIV pozitivnih kar 13,5 % prebivalcev starih od 15 do 49 let. Da bi prekuženost zmanjšali so uvedli obrezovanje moških, ki naj bi zmanjšalo prenos HIV za 60 %, ženske vzpodbujajo, da bi rodile v bolnici in tako zmanjšale prenos HIV na novorojenčka iz 20 % na 7 %, v bolnicah pa delijo zdravila že okuženim.

Za malarijo umreta 2 od 10 otrok pod 5 let, kar pripomore k že tako veliki smrtnosti otrok.

Nangoma Mission Hospital

Ustanovila in zgradila jo je katoliška cerkev leta 1996. Medicinsko pomoč nudi 78000 prebivalcem. Na voljo je 75 postelj, ki si jih morajo bolniki večkrat deliti. V njej so zaposleni 3 zdravniki, klinični “officer”, 2 farmacevta, 17 sester in 7 babic. Vsak dan se v bolnici rodi 3 – 5 otrok.

vhod_bolnica