Finančni načrt


Zdravila in sanitetni material – 9500 

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje – 1100 
Cepljenje in antimalarična zdravila – 900 
Minimalni stroški 3 mesečnega bivanja v Zambiji – 2500 
Nepredvideni stroški (dodatne takse, prevoz bolnikov do večje bolnice…) – 1000 


Skupaj – 15 000 €